In onze nieuwe rubriek “Happy 2 prompt” wagen we ons regelmatig aan een uitdaging. Deze keer wilden we met AI-tools een modernere versie maken van Apple’s beroemde Think Differently spotje:

Apple’s think differently in een nieuw kleedje

Wat nu volgt is de ongenuanceerde chat met chatgpt en andere tools.

Happy 2:

Ik zou een moderne versie willen maken van Apple’s Think Differently clipje. Kan je mij een leuke tekst maken?

ChatGPT:

Zeker, Jackie! Geïnspireerd door Apple’s “Think Different” campagne, zou een moderne versie zich kunnen richten op de hedendaagse innovators en veranderaars. Hier is een suggestie voor een pakkende tekst:


Hier is voor de vernieuwers.
De dromers.
De doeners en de denkers.
Zij die zich niet vastklampen aan het verleden, maar die het ontwerp van de toekomst in handen nemen.
Zij die zien wat anderen niet zien, omdat ze niet bang zijn om te kijken.
Zij die geen regels volgen, maar ze herschrijven.
Die niet alleen de machine bedienen, maar deze opnieuw uitvinden.
Die weten dat magie en logica geen vijanden zijn, maar bondgenoten.
Zij die anders durven denken.
Want de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn degenen die dat ook doen.


Deze tekst zou de essentie van vernieuwing en creativiteit in het moderne tijdperk kunnen vangen, afgestemd op zowel technologische als maatschappelijke vernieuwers. Wat denk je ervan?

Kan je er een 2024 versie van maken waar het wat gaat over AI

Zeker! Hier is een vernieuwde versie van de tekst, aangepast aan het thema AI en de uitdagingen en mogelijkheden van 2024:


Hier is voor de dromers van code.
De architecten van algoritmen.
Voor hen die datasets als hun canvas zien, en modellen als hun penseel.
Hier is voor degenen die begrijpen dat AI niet alleen machines programmeert, maar ook menselijke potentieel ontsluit.
Voor hen die ethiek in de kern van innovatie plaatsen.
Die weten dat elke code een impact heeft, verder dan wat we zien.
Voor de makers van slimme steden, gepersonaliseerde geneeskunde, en geautomatiseerde rechtvaardigheid.
Voor degenen die niet alleen de toekomst voorspellen, maar deze vormen.
Denk anders, want degenen die AI gebruiken om de wereld te verbeteren, zijn in feite degenen die dat zullen doen.


Deze tekst probeert de innovatieve geest van AI-ontwikkelaars en -gebruikers in 2024 te vatten, en hoe zij technologie inzetten om echte wereldwijde uitdagingen aan te gaan. Wat vind je ervan?

Een Engelstalige krachtige inspirerende versie van die laatste?

Absolutely, here’s a powerful, inspirational version in English, tailored to convey the spirit of AI innovation in 2024:


Here’s to the dreamers of code.
The architects of algorithms.
To those who see data sets as their canvas and models as their brush.
Here’s to those who understand that AI doesn’t just program machines but unlocks human potential.
To those who place ethics at the core of innovation.
Who know that every code impacts beyond what we see.
To the creators of smart cities, personalized medicine, and automated justice.
To those who don’t just predict the future but shape it.
Think different, because those who use AI to better the world are indeed the ones who will.


This text aims to encapsulate the forward-thinking, transformative mindset of AI pioneers in 2024, highlighting their role in shaping a better future. What do you think?

Na de tekst, muziek voor Think Differently

Hoe zou je de stijl van het achtergrondmuziekje van de originele clip noemen?

De stijl van het achtergrondmuziekje van de originele “Think Different” reclameclip van Apple kan worden omschreven als minimalistisch en inspirerend. Het maakt gebruik van een eenvoudige maar effectieve pianocompositie die zowel introspectief als hoopvol is. Dit type muziek versterkt de emotionele impact van de boodschap zonder te overheersend te zijn, waardoor de woorden van de voice-over op de voorgrond blijven.

Kan je een prompt maken voor een muziekmachine (in het Engels) om zo een muziek te creeeren?ChatGPT

Sure! Here’s a prompt you could use to inspire a music creation tool to generate a piece similar to the style of the background music from Apple’s original “Think Different” campaign:


“Create an inspirational and minimalist piano composition that captures a sense of hope and forward-thinking. The piece should be subtle and elegant, allowing for contemplative spaces within the melody. Emphasize a soft and uplifting progression, suitable for underscoring powerful and emotional narratives. Aim for a duration of about two minutes, ideal for background music that enhances, without overpowering, spoken word content.”


This prompt guides the music creation tool to produce a piece that mirrors the emotional and aesthetic qualities of the original soundtrack.

Een gezicht voor de campagne

Create an avatar for a female inspirational woman speaking the words of our composition

Here’s the avatar of a female inspirational speaker, designed to embody confidence and wisdom as she delivers a motivational speech. This image captures her engaging and passionate expression, ideal for the context of your composition. You can view and use the image above.

Muziek en Video voor Think Differently

Vanaf hier schakelen we over naar 2 andere tools, suno.ai voor de muziek. Heygen om onze avatar de tekst uit te laten spreken.

Suno starten we met een prompt voor het aanmaken van een achtergrondmuziekje: “Create an inspirational and minimalist synthesize composition that captures a sense of hope and forward-thinking.” Gebaseerd op de suggestie van chatGPT. Korter omwille van de beperkte ruimte voor de prompt. We verlengen (extend) met een instructie voor de outro.

In Heygen laden we onze gegenereerde avatar op en kiezen we een stem. Als instructie copy-pasten we de door chatgpt gemaakte tekst.

Met deze twee onderdelen openen we capcut met captions en bereiken we ons gewenste eindresultaat: