Een moderne en high-tech werkruimte met een strakke computeropstelling, omgeven door digitale interfaces en holografische code- en AI-displays, symboliseert de integratie van AI assistenten in software development

Inleiding

Mijn eerste kennismaking met programmeren was als 12-jarige op een Tandy TRS-80. Ik herinner me nog goed hoe ik codeerde in “Color Basic”. Sindsdien heeft zowel de wereld van programmeren als het leven van “developers” meerdere transformaties ondergaan. De ponskaarten, die ik tijdens mijn opleiding nog leerde kennen, behoren tot het verleden. Met assembler heb ik nog gewerkt, en in het laatste decennium verschoof de focus naar cloud computing en microservices. Software development wordt continu opnieuw uitgevonden. En nu, in dit tijdperk van voortdurende innovatie, spelen AI-assistenten een cruciale rol in softwareontwikkeling.

AI assistenten in software development, soms ook “code assistant” of “intelligent development tool” genoemd, zijn niet langer sciencefiction. Ze zijn een realiteit geworden die de manier waarop ontwikkelaars werken transformeert. Deze assistenten kunnen taken uitvoeren die uiteenlopen van routinematige ontwikkelingstaken tot geavanceerde functies zoals ‘code completion’, ‘code generation’ en nog veel meer. Hierdoor verbeteren vooral de effici毛ntie, nauwkeurigheid en snelheid van softwareontwikkeling.

In dit artikel ga ik dieper in op deze AI-assistenten in softwareontwikkeling. We beginnen met een overzicht van wat deze technologie毛n precies zijn en hoe ze zijn ontstaan. Vervolgens verkennen we hoe deze assistenten de praktijk van softwareontwikkeling daadwerkelijk be茂nvloeden. Ten slotte werp ik een blik op de toekomst van deze technologie. Of je nu een ervaren developer bent of gewoon nieuwsgierig naar de toekomst van technologie, dit artikel biedt inzichten en perspectieven die je helpen deze fascinerende wereld beter te begrijpen.

Wat zijn AI assistenten in software development?

Definitie van AI-assistenten

AI assistenten in software development zijn geavanceerde hulpmiddelen die AI gebruiken om ontwikkelaars te ondersteunen bij verschillende programmeertaken. Ze dienen als een soort ‘virtual twin’ die niet alleen inzicht biedt in complexe codebases, maar ook nieuwe code kunnen genereren op basis van eenvoudige instructies. Door de integratie van machine learning, natural language processing (NLP), en een scala aan andere AI-technologie毛n, cre毛ren ze een interactieve en effici毛nte omgeving die samenwerkt met de ontwikkelaar.

Korte geschiedenis en evolutie van deze technologie

De voorlopers van de moderne AI-assistenten vinden we al in de code-editors van de jaren ’80 en ’90, met basisfuncties zoals syntaxmarkering en foutdetectie. Deze hulpmiddelen evolueerden snel en werden verrijkt met functionaliteiten zoals automatische code-aanvulling en ge茂ntegreerde ontwikkelomgevingen (IDE’s), die de workflow van ontwikkelaars stroomlijnden. De opkomst van AI heeft deze tools omgevormd tot volledige assistenten die in staat zijn om complexe taken aan te pakken zoals het analyseren en voorspellen van bugs, het aandragen van prestatieverbeteringen, en het leveren van gerichte aanbevelingen voor codeoptimalisatie.

Verschillende types AI assistenten en functionaliteiten

AI-assistenten in softwareontwikkeling bieden een reeks van functionaliteiten, waaronder:

 • Code completion: ze gebruiken machine learning om intelligente aanbevelingen te doen voor het aanvullen van code, vaak in real-time terwijl de ontwikkelaar typt.
 • Code generatie: ze gaan verder dan aanvulling door hele blokken code te genereren op basis van een beschrijving in natuurlijke taal of door het analyseren van bestaande codepatronen.
 • Refactoring: deze assistenten analyseren de structuur van de bestaande code en suggereren verbeteringen die de leesbaarheid en onderhoudbaarheid verhogen zonder de functionaliteit te wijzigen.
 • Bugs voorspellen en oplossen: door het gebruik van historische gegevens kunnen ze potenti毛le problemen voorspellen en zelfs proactief oplossingen aandragen.
 • Automatische testen: ze zijn in staat om tests te genereren en uit te voeren, waardoor de kwaliteit en stabiliteit van software wordt verzekerd.

Door de combinatie van deze functionaliteiten worden sommige AI-assistenten beschouwd als game-changers. Ze worden onmisbare hulpmiddelen voor moderne ontwikkelaars die streven naar effici毛ntie en innovatie.

Hoe AI assistenten software development ondersteunen

Enkele voorbeelden van AI-assistenten

Onderstaand vind je per functionaliteit een aantal voorbeelden. Het is niet de bedoeling (en ook onmogelijk) om een volledig overzicht te geven.

Codegeneratie: AI-gestuurde tools zoals GitHub Copilot, Replit GhostWriter en Amazon CodeWhisperer kunnen de context van de geschreven code begrijpen en suggesties doen voor hele functies en algoritmen. Dit stelt ontwikkelaars in staat om sneller te coderen en zich te concentreren op complexere problemen. Zelf werk ik momenteel vooral met Copilot of zelfs native binnen ChatGPT met GPT-4.

Bugs: Platformen zoals DeepCode binnen Snyk, FavTutor鈥檚 AI Code Debugger en Replit AI analyseren de code om bugs, security lekken en performance issues te vinden. Ze leren van de collectieve ervaring van developers wereldwijd. Daardoor zijn ze in staat zijn om snel en nauwkeurig bugs te identificeren en op te lossen.

Automatische code review: Assistenten zoals CodeClimate, Codacy en GitHub鈥檚 ingebouwde code review tools evalueren de kwaliteit van code door middel van statische code-analyse. Dit helpt bij het handhaven van standaarden en het verminderen van “technical debt”, wat resulteert in betere kwaliteit en effici毛ntie.

Voordelen van het gebruik van AI-assistenten

Effici毛ntie: AI assistenten automatiseren repetitieve en tijdrovende taken zoals code-invoer en syntaxcontrole. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich richten op de meer creatieve en complexe aspecten van softwareontwikkeling, wat resulteert in een effici毛nter ontwikkelingsproces.

Nauwkeurigheid: AI assistenten hebben een hogere nauwkeurigheid bij het identificeren van bugs en het uitvoeren van code reviews dan mensen. Dit leidt tot schonere en betrouwbaardere codebases, wat de kwaliteit van de software ten goede komt.

Snelheid: dankzij hun vermogen om snel grote hoeveelheden code te genereren en te analyseren, kunnen AI-assistenten de ontwikkelingstijd aanzienlijk verkorten. Dit versnelt de time-to-market voor nieuwe softwareproducten, wat een concurrentievoordeel kan opleveren

Wat zeggen de cijfers?

In een recent gesprek dat ik had met een ontwikkelaar bij een gerenommeerde Vlaamse bank hadden we het over bugfixing. Trouwens mijn persoonlijk favoriete gebruik in het development. Ik ben stackoverflow compleet vergeten. We kwamen samen op minstens 40% tijdsvermindering.

Ik hoor je al denken dat je weinig hebt aan het gevoel van mij en die ontwikkelaar:

 • Een onderzoek van GitHub toonde aan dat 92% van de ontwikkelaars AI-coding tools gebruiken, zowel op het werk als daarbuiten.
 • Een onderzoek van McKinsey bevestigde de explosieve groei van generatieve AI-tools. Minder dan een jaar na de introductie van veel van deze tools zei een derde van de respondenten dat hun organisaties regelmatig gen AI gebruiken.

Op dit moment baseer ik mezelf voornamelijk op de cijfers uit dit artikel: Unleash developer productivity with generative AI | McKinsey

Maar alle onderzoeken suggereren dat AI-tools aanzienlijke tijdswinst kunnen opleveren bij bovenstaande functionaliteiten. De exacte hoeveelheid tijd die wordt bespaard kan vari毛ren afhankelijk van verschillende factoren. Het is daarom belangrijk om deze tools in de context van je eigen omgeving uit te testen.

Uitdagingen en beperkingen met AI assistenten in software development

Hoewel AI assistenten in software development heel wat voordelen met zich meebrengen, zijn er uiteraard ook nieuwe uitdagingen en beperkingen. Het is essentieel om deze kritisch te bekijken om een realistisch beeld te krijgen van wat AI op dit moment kan bieden.

Huidige beperkingen van AI assistenten in software development

Een van de grootste uitdagingen is de afhankelijkheid van de kwaliteit en de diversiteit van de gegevens waarmee de AI-modellen zijn getraind. Bias in de trainingsdata kan leiden tot vooroordelen in de code-aanbevelingen, wat problematisch kan zijn, vooral als het gaat om gevoelige toepassingen. Bovendien kunnen AI-assistenten worstelen met het interpreteren van de complexiteit en nuances van menselijke taal wanneer ze instructies ontvangen om code te genereren. Dit kan leiden tot misinterpretaties en foutieve of ineffici毛nte code.

Ethiek en privacyoverwegingen

AI-assistenten die leren van bestaande codebases kunnen ook ethische en privacykwesties met zich meebrengen. Als een AI bijvoorbeeld code voorstelt die is gebaseerd op open-source projecten, kunnen er vragen ontstaan over intellectueel eigendom en licentierechten. Verder moeten ontwikkelaars waakzaam zijn over de bescherming van de privacy wanneer AI-tools worden gebruikt in combinatie met gevoelige gegevens, aangezien de AI gedragspatronen kan leren die niet bedoeld zijn om gedeeld te worden.

De kloof tussen wat AI nu kan doen en wat men in de toekomst verwacht

Ondanks de indrukwekkende capaciteiten van huidige AI-assistenten, is er een kloof tussen de huidige functionaliteit en wat we ons voorstellen voor de toekomst. De droom van volledig autonome codegeneratie is nog ver weg, en de rol van de menselijke ontwikkelaar blijft centraal staan. AI is uitzonderlijk in specifieke taken, maar het begrijpen van de bredere context, het vasthouden aan ethische principes en het tonen van creativiteit zijn domeinen waar de menselijke aanraking voorlopig onvervangbaar blijft.

In de tussentijd moeten ontwikkelteams realistische verwachtingen stellen over de mogelijkheden van AI. Ze moeten bereid zijn om samen te werken met AI-assistenten, de tools te trainen en te corrigeren waar nodig, en zich bewust zijn van de beperkingen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik ervan.

En hoe start ik hier nu mee?

Het integreren van AI in je softwareontwikkelingsproces kan een game-changer zijn. Hier zijn concrete stappen, ge茂nspireerd door de methodologie in mijn boek, om dit succesvol te doen.

Bewustwording

Het begint allemaal met bewustwording. Zowel ontwikkelaars als hun leiders moeten de potentie en beperkingen van AI-hulpmiddelen begrijpen. Dit betekent:

 • Workshops en trainingen: organiseer sessies waarin de basisprincipes en potentie van AI voor softwareontwikkeling worden uitgelegd. Betrek hierbij zowel technische teams als management.
 • Duidelijke communicatie: zorg voor transparantie over wat AI kan en niet kan doen. Dit helpt bij het stellen van realistische verwachtingen.
 • Keuzeproces: evalueer verschillende AI-tools kritisch. Ga niet alleen op zoek naar ‘de beste’ tool, maar focus op wat het beste past bij jouw specifieke behoeften en workflows. Denk aan compatibiliteit met bestaande systemen, gebruiksgemak en ondersteuning door de leverancier.

Vanuit het perspectief van “kiezen” moet je je er van bewust zijn dat generatieve AI-coding assistenten snel evolueren. We zitten in de baby-fase. Leveranciers gebruiken uiteenlopende modellen, wat betekent dat ontwikkelaars mogelijk de voorkeur zullen geven aan verschillende producten. De enige tip die ik momenteel kan meegeven in het “kiezen” (als je dat al zou willen) is je te concentreren op tools of leveranciers die de nodige agility aan de dag leggen. Zit je in een grote organisatie? Waak dan over enterprise-grade diensten aanbieden met een focus op beveiliging en privacy.

Experimenteren met AI assistenten in software development

Na de bewustwording is het tijd om te experimenteren. Geef developers dan ook uitgebreid de kans om te experimenteren:

 • Pilotprojecten: begin met kleine, beheersbare projecten waar AI-assistenten kunnen worden getest. Dit biedt waardevolle inzichten zonder grote risico’s.
 • Feedback loops: Moedig het delen van ervaringen en feedback aan. Dit helpt bij het verfijnen van de aanpak en het verbeteren van de toolselectie.
 • Best practices documenteren: Houd gedetailleerde documentatie bij van wat werkt en wat niet. Dit kan vari毛ren van effectieve prompt engineering technieken tot strategie毛n voor foutopsporing en code review.

Als je in het management zit: focus niet alleen op een snelle uitrol, standaardisering of productiviteit. Focus op bereidwillige (echte) ontwikkelaars om te spelen met meerdere tools en geef voldoende ruimte om de gedocumenteerde best practices te delen. Niet alleen rond de tools, maar ook voor ‘prompt engineering’, met gedocumenteerde voorbeelden om de resultaten van codegeneratie te verbeteren.

Integreren

Daarna komt er pas een fase van een “bredere uitrol”. Dit vereist een cultuur waarin innovatie wordt gewaardeerd en het spelen plaats zal maken voor het implementeren:

 • Stapsgewijze implementatie: Voer AI-assistenten geleidelijk in. Begin met degenen die het meest enthousiast zijn en breid langzaam uit naar andere teams.
 • Meten van impact: Evalueer de impact op productiviteit en kwaliteit. Gebruik metrics zoals ontwikkelingssnelheid, bugfrequentie en tevredenheid van ontwikkelaars.
 • Voortdurende ondersteuning en training: Zorg dat er voortdurend ondersteuning en training beschikbaar is om de teams te helpen zich aan te passen aan de nieuwe tools en processen.
 • Communities of practice: Cre毛er een gemeenschap waar ontwikkelaars hun ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert een cultuur van continue verbetering en innovatie.

Na de integratie van AI-tools in de dagelijkse werkzaamheden kan er wel gekeken moeten worden naar productiviteit. Het is dan ook van belang om het effect van deze tools op de brede development community te volgen.

Conclusie

Dus, wat is de bottom line? Van mijn eerste programmeerervaringen op een Tandy TRS-80 tot de huidige wereld van AI-assistenten, het is duidelijk dat de evolutie in software development nog lang niet voorbij is. Codeer AI-hulpjes, ooit iets uit een sci-fi roman, zijn nu realiteit en veranderen hoe we software ontwikkelen.

Ja, ze zijn super handig. Ze maken ons werk sneller, nauwkeuriger en laten ons toe om te focussen op het echt leuke aan development. Het bevrijdt ons zelfs van de routinetaken. Maar (en dat is een grote ‘maar’), we moeten niet vergeten dat ze ook hun beperkingen en uitdagingen hebben. Van ethische vraagstukken tot privacyzorgen, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Kijkend naar de toekomst, lijkt het erop dat deze AI-maatjes alleen maar slimmer worden. Ze zullen ons blijven helpen, maar ze gaan ons niet vervangen. We zijn nog steeds de kapiteins van het schip, met AI als onze eerste stuurman.

Dus, laten we deze technologie omarmen en ermee experimenteren. We kunnen veel van AI leren. Het is echter aan ons om ze te sturen waar ze het beste kunnen helpen. In dit tijdperk van AI is het spannend om te denken aan wat er nog komt. Laten we de toekomst van softwareontwikkeling samen vormgeven, met AI-assistenten als onze sidekicks in dit avontuur.

Bijlagen: