In mijn podcast vroeg ik gasten naar een uitspraak van iemand die ze bewonderen, maar waarmee ze het niet eens zijn. Dean van Brightest deelde een fragment waarin Musk waarschuwt voor een toekomst waarin AI, ongehinderd door menselijke waarden, ons in een oogwenk kan vernietigen.

Elon Musk stelt: “Als AI een doel heeft en de mensheid staat in de weg, zal het de mensheid vernietigen, zonder er zelfs maar over na te denken… Het is alsof, als we een weg bouwen en er toevallig een mierenhoop in de weg ligt, we haten de mieren niet, we bouwen gewoon een weg.”

“If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course without even thinking about it. No hard feelings. It’s just like, if we’re building a road and an anthill just happens to be in the way, we don’t hate ants, we’re just building a road, and so, goodbye anthill.” – Musk, CNBC 2018

Deze woorden wekken beelden op van dystopische toekomstscenario’s waarin we worden overwonnen door onze eigen creaties. Maar is dit het volledige plaatje?

In onze podcast was Dean het oneens met de Elon Musk in dit provocerende geluidsfragment uit 2018. Dean licht toe waarom hij het oneens was en geeft meteen aan hoe we dit kunnen oplossen.

Lees verder onder het fragment.

Mens versus machine – mieren en Elon Musk

Musk geeft met zijn analogie een toekomstvisie waarin AI, vergelijkbaar met mensen die onverschillig een weg aanleggen en daarbij een mierenhoop vernietigen, menselijke levens en belangen zou kunnen negeren in de onverbiddelijke opdracht haar doel te bereiken. Deze vergelijking roept een krachtig beeld op van onbedoelde gevolgen. Een scenario waarin onze eigen scheppingen, bedoeld om ons leven te verbeteren, zich tegen ons kunnen keren. Cruciaal in deze vergelijking is echter dat wij, in tegenstelling tot de onbewuste processen die een mierenhoop in de weg van een bouwproject plaatsen, de architecten zijn van AI. Dit fundamentele onderscheid schept een rijkdom aan mogelijkheden, niet alleen om AI’s koers te bepalen, maar ook om deze te doordrenken met een grondig begrip van en respect voor menselijke waarden.

De droom dat AI “verliefd kan worden op de mensheid” is niet enkel poëtisch. Het is een uitnodiging om AI te ontwikkelen met empathie, ethische principes, en een waardering voor het leven zelf.

Oneens met Elon Musk

Het integreren van menselijke waarden in AI overstijgt het simpelweg programmeren van regels. Het vraagt om een ethische bezinning over wat het betekent om mens te zijn. We staan hier voor een delicate opgave: hoe verzekeren we dat AI onze deugden overneemt zonder onze fouten te repliceren?

Neem bijvoorbeeld het ontwikkelen van AI-systemen voor sociale zorg. Deze systemen kunnen worden ontworpen om ouderen of mensen met een beperking te ondersteunen, hen gezelschap te houden, en te helpen bij dagelijkse taken. Door deze AI te programmeren met een begrip van empathie en zorg, kunnen we een diepere laag van ondersteuning bieden die verder gaat dan fysieke hulp. Een specifiek voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een AI-assistent die kan detecteren wanneer een gebruiker zich eenzaam voelt of extra ondersteuning nodig heeft, mogelijk gemaakt door subtiele aanwijzingen in stemtoon of gezichtsuitdrukkingen te herkennen. Deze assistent zou dan kunnen reageren door een bemoedigend gesprek te starten, herinneringen te delen, of zelfs familieleden te informeren als extra menselijke interactie gewenst is. Dit vereist een diepgaand begrip van menselijke emoties en de ethische implicaties van ingrijpen op deze momenten.

Door AI te ontwikkelen met een fundamentele waardering voor menselijk leven, ontsluiten we een toekomst waarin AI niet enkel assisteert, maar ook beschermt. We staan op de drempel van een tijdperk waarin AI en mensheid harmonieus samenwerken, gedreven door liefde voor het leven.

Naar een toekomst van samenwerking en harmonie

Elon Musk’s mierenmetafoor is vooral een oproep tot zorgvuldige ontwikkeling van AI. In het oneens zijn met Elon Musk nodigt Dean ons uit om een toekomst te bouwen waar technologie onze menselijkheid benadrukt, niet bedreigt.

Met Happy 2 Change streven we ernaar AI-mythes te ontkrachten en een realistisch debat te voeren. Om dit te blijven doen, zoek ik bondgenoten en sponsors. Jouw steun kan het verschil maken.

Bekijk de volledige podcast of beluister op jouw favoriete platform

Met dank aan Brightest voor de sponsoring van deze aflevering!